Exekuce 

Exekucí je nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí, tzv. exekučního titulu. V exekučním řízení je toto rozhodnutí vykonáváno, tedy je vymáháno splnění povinnosti přiznané tímto exekučním titulem v případě, že ji povinná osoba, tedy dlužník nesplní dobrovolně ve lhůtě, nebo způsobem stanoveným tímto exekučním titulem.

Exekučními tituly bývají zejména rozhodnutí soudu (ve formě rozsudků nebo usnesení) v občanskoprávním řízení, tedy rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, smír, předběžné opatření. Dále pak rozhodnutí soudu v trestním řízení přiznávající právo nebo postihující majetek, dále rozhodčí nález, exekutorské a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí úřadů státní správy a samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány, rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a jiná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (včetně zahraničních).Exekuční návrh - VZOR.docx, Exekuční návrh - ZASTAVNÍ PRÁVO - VZOR.docx


 


Oblíbené stránky

20.05.2011 12:07

Úřední deska

https://urednideska.eupraha5.cz

Celý článek

—————


Otázky a odpovědi: Exekuce

Nebyly nalezeny žádné otázky.


Kontakt

Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. soudní exekutor

Malátova 645/18
Praha 5
150 00


tel. 251 551 860
gsm 604 873 829
gsm 603 721 804
datová schránka - gqeswhz
www.eupraha5.cz

Pro úhrady a splátky: č. účtu 2105785472/2700, VS je číslo spisuPracovní příležitosti

14.12.2016 00:00

Hledá se kandidát, koncipient

Přijmeme koncipienta - VŠ vzdělání, praxe exekutorského úřadu vítána, nabídky zasílejte na podatelna@eupraha5.cz

Celý článek

—————

14.12.2016 00:00

Hledá se vykonavatel

vzdělání středoškolské, praxe u exekutorského úřadu vítána, odborná zkouška, nabídky zasílejte na podatelna@eupraha5.cz

Celý článek

—————

14.12.2016 00:00

Hledá se administrativní pracovník

vzdělání středoškolské, praxe u exekutorského úřadu vítána, nabídky zasílejte na podatelna@eupraha5.cz

Celý článek

—————