Další služby

Soudní exekutor mimo pravidelné exekuční činnosti, která spočívá ve vymáhání pohledávek za dlužníky, je připraven dále také:    

poskytovat právní pomoc oprávněnému (věřiteli) nebo povinnému (dlužníku) po vydání exekučního titulu v souvislosti s exekuční i další činností

sepisovat exekutorské zápisy o uznání závazku povinného, které budou exekučními tituly pro případné provedení exekuce

osvědčit na žádost klienta sepsáním exekutorského zápisu konání určitého skutkového děje, kterého byl exekutor přítomen (např. doručení výpovědi z nájmu bytu do schránky nájemníka)

osvědčit na žádost klienta sepsáním exekutorského zápisu současný stav věci, který exekutor shledal (například splnění dluhu, stav nemovitosti, bytů a nebytových prostor), jestliže jím mohou být prokázány nároky v řízení před soudem, nebo jiným státním orgánem

přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci

provádět dobrovolnou dražbu movitých či nemovitých věcí a cenných papírů

provádět autorizovanou konverzi dokumentů, tedy úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověřovat shody obsahu těchto dokumentů a připojovat ověřovací doložky, nebo provádět úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověřovat shodu obsahu těchto dokumentů a připojovat ověřovací doložky.


Oblíbené stránky

20.05.2011 12:07

Úřední deska

https://urednideska.eupraha5.cz

Celý článek

—————


Otázky a odpovědi: Další služby

Nebyly nalezeny žádné otázky.


Kontakt

Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. soudní exekutor

Malátova 645/18
Praha 5
150 00


tel. 251 551 860
gsm 604 873 829
gsm 603 721 804
datová schránka - gqeswhz
www.eupraha5.cz

Pro úhrady a splátky: č. účtu 2105785472/2700, VS je číslo spisuPracovní příležitosti

14.12.2016 00:00

Hledá se kandidát, koncipient

Přijmeme koncipienta - VŠ vzdělání, praxe exekutorského úřadu vítána, nabídky zasílejte na podatelna@eupraha5.cz

Celý článek

—————

14.12.2016 00:00

Hledá se vykonavatel

vzdělání středoškolské, praxe u exekutorského úřadu vítána, odborná zkouška, nabídky zasílejte na podatelna@eupraha5.cz

Celý článek

—————

14.12.2016 00:00

Hledá se administrativní pracovník

vzdělání středoškolské, praxe u exekutorského úřadu vítána, nabídky zasílejte na podatelna@eupraha5.cz

Celý článek

—————