27.09.2012 10:48

DRAŽBY listopad - na 20.11. 2012 nařízeny (3) tři nové dražby nemovitostí. Více v oddíle DRAŽBY NEMOVITOSTÍ

-  POZEMEK PRUHONICE 11, 2 ha - pozemek parcelní číslo 515/4 o výměře 112200 m2, druh: orná půda, Praha-západ, Průhonice, k.ú. Hole u Průhonic, na listu vlastnictví č.

- NOVOSTAVBA  RD - rodinný domek v obci Všeruby, k.ú. Všeruby u Plzně s pozemky parc.č. St.  505 o výměře 118 m2,  parc. č. 269/18  o výměře 1161 m2, LV č. 566

- PODÍL- ZEMÉDÉLSKÉ STAVENÍ - ideální 1/2 domu bez č.p.na pozemku parc. st. č. 56, s pozemky parc. st. č. 34 o výměře 475 m2, parc. st. č. 56 o výměře 58 m2, parc. č. 6/1 o výměře 1513 m2, na pozemku parc. st. č. 56, způsob využití: zem. stav., vše zapsáno na listu vlastnictví č. 201 v obci Osiky , katastrální území Osiky, LV 201

 

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. soudní exekutor

Malátova 645/18
Praha 5
150 00


tel. 251 551 860
gsm 604 873 829
gsm 603 721 804
datová schránka - gqeswhz
www.eupraha5.cz