31.07.2010 23:44

Jmenování soudním exekutorem

JUDr. Ondřej Hanák, Ph. D., jmenovaný Ministryní spravedlnosti České republiky  paní  JUDr. Danielou Kovářovou podle § 8 písm. a) a § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. č.j. 628/2009-OJ-SO/38, dnem 24. června 2010 soudním exekutorem exekutorského úřadu v obvodu Obvodního soudu Praha 5 a je zapsán v seznamu exekutorů Exekutorské komory ČR pod č. 147.

—————

Zpět


Kontakt

Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. soudní exekutor

Malátova 645/18
Praha 5
150 00


tel. 251 551 860
gsm 604 873 829
gsm 603 721 804
datová schránka - gqeswhz
www.eupraha5.cz

Pro úhrady a splátky: č. účtu 2105785472/2700, VS je číslo spisu